Zastosowanie silników skokowych w ukłdach pozycjonowania o trzech stopniach swobody na przykładzie urządzenia do wiercenia otworów w płytkach drukowanych.
 

To urządzenie zostało opracowane i wykonane w ramach pracy dyplomowej w zakładzie "mikromaszyn" Politechniki Warszawskiej


 
  1.  Wstęp
  2.  Metody pozycjonowania w płaszczyźnie XY i schemat blokowy urządzenia
  3.  Silniki skokowe - zasada działania i spotykane rozwiązania konstrukcyjne
  4.  Projekt wiertarki
  5.  Program sterujący pracą wiertarki
  6.  Wykaz materiałów elektrycznych
  7.  Wykaz literatury
  8.  Zdjęcia urządzenia