POWRÓT DO SPISU TREŚCI

7. Wykaz literatury

Sochocki Ryszard “Mikromaszyny elektryczne” Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1996

Wróbel Tadeusz “Mikromaszyny elektryczne”, poradnik Wydawnictwo MON, Warszawa 1969.

Barbarello James “Build the PCDrill”, Electronics Now, February 1997

Barbarello James “Build this automatic parts tray”, Electonics Now, November 1996

  Pei An “Versatile stepper motor contoller”, Electronics World, October 1995

Szymaniak Ryszard “Płytka bazowa mikrokontrolera 80C552”, Projekty AVT

Raabe Zbigniew “Uniwersalny sterownik silników krokowych”, Projekty AVT. Elektronika Praktyczna nr 9/1997

Katalog “Silniki Skokowe”, Przedsiębiorstwo specjalnych maszyn elektrycznych MIKROMA

Praca zbiorowa “Mały Poradnik Mechanika”, tom I i II, wydanie 18, WNT, Warszawa 1996

Katalog “Signetics TTL Logic series”, Philips 1986

Katalog “Microcontrollers and peripherals”, Philips 1987

Tomasz Starecki “Mikrokontrolery jednoukładowe rodziny 51”, NOZOMI, Warszawa 1996

B.Kernighan, D.Ritchie “język ANSI C ”, WNT, Warszawa 1994

U.Tietze,Ch.Schenk “Układy półprzewodnikowe”, WNT, Warszawa 1997

 ROZDZIAŁ 8