POWRÓT DO SPISU TREŚCI

8.Zdjęcia urządzenia.


1.Silnik osi Y.
2. Silnik osi Y3.Silnik osi X4. Mechanizm opuszczania głowicy5.Widok całego urządzenia.


KONIEC