1. Wstęp

Płytki drukowane są fundamentem niemal wszystkich elektronicznych konstrukcji. Wykorzystanie komputerów PC z odpowiednim oprogramowaniem uprościło proces przygotowania projektu mozaiki płytki, ale wykonanie samych płytek, szczególnie gdy dotyczy to niewielkich ich ilości, nadal stanowi problem. Jedną z bardziej uciążliwych czynności jest proces wiercenia otworów. Biorąc pod uwagę stopień komplikacji współczesnych projektów układów elektronicznych, ilość otworów jakie muszą być wywiercone w przeciętnej płytce drukowanej często przekracza 1000. Dodatkowo otwory powinny być wiercone dokładnie w miejscach przewidzianych podczas projektowania z uwagi na tzw. przejścia metalizowane oraz niewielkie oczka wynikające z dużego upakowania płytek. Programy ułatwiające projektowanie płytek drukowanych przygotowują również program wierceń. Potrzebne jest jednakże urządzenie zdolne do interpretacji cyfrowych danych przesyłanych przez komputer oraz posiadające szybkoobrotowe wiertło precyzyjnie pozycjonowane w płaszczyźnie X,Y. Analizie możliwości realizacji tego typu automatycznej wiertarki służyć ma niniejsza praca.