LABOLATORIUM FIZYKI Politechniki Warszawskiej
Przykładowe sparawozdania z ćwiczeń.
 
A-10
Badanie harmoniczności drgań wahadła matematycznego.
Wyznaczanie przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła różnicowego.
 
A-12
Badanie właściwości statystycznych elektronów emitowanych z katody lampy próżniowej.
 
A-18
Badanie osłabienia promieniowania Gamma przy przechodzeniu przez materię.
 
A-21
Modelowanie procesu powstawania błędów przypadkowych.
 
A-22
Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym. Wyznaczanie wartości e/m.
 
A-23
Wyznaczanie odległości między płaszczyznowych metodą odbicia Bragga.
 
A-26
Kinematyka cząstek elementarnych.
 
A-27
Laminarny przepływ cieczy. Wyznaczanie współczynnika lepkości.
 
B-1 (B-14)
Badanie efektu Halla.
 
B-7
Właściwości elektryczne dielektryków.
 
C-4
Badanie odbicia światła od powierzchnie dielektryków.
 
C-6
Badanie widma absorpcji i fluorescencji.
 
C-11
Pomiar długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej i spektrometru.
 
E-1
Badanie widma promieniowania termicznego na przykładzie żarówki z włóknem wolframowym.